Podsumowanie po sesji 21 marca 2010

Stan aktualny na 23 Lipca(Raquas) 1499 TH

Pule legend:
Krąg VII - min. 1650 max 4900, średnia 3275
Krąg VI - min.900 max 2700, średnia 1800
Krąg V - min.500 max 1500, średnia 1000
Krąg II - min.100 max 300, średnia 200


Karam

 • Cele, ich realizacja:

- Odnalezienie Dagniego i wyciągnięcie go z ewentualnej opresji - - - (było 50, realizacja +5%): 163 PL

 • Erpegowanie

Odgrywanie – 70% - 163 PL
Granie (atmosfera) – 90% - 209 PL
Wierność Dyscyplinie – 90% - 209 PL
Razem: 581 PL

 • Heroizm

brak

 • Pozostałe

Instynktowne wyczucie śladów działalności Horrora przy Wieży Mangalina - 200 PL

Razem za sesje: 944 PL

 • Finanse

Gotówka na początek sesji: 36 zł, 4 sr
Wydatki: posiłki i karczma - 42 sr
Tygodniowa racja podróżna - 10 sr
Gotówka aktualnie: 30 zł 12 sr

 • Inne

Karma było: 35. Rytuał:+7 (42), Wydano 4 pkt (do 38)


Dwirnach

 • Cele, ich realizacja:

- Odnalezienie Dagniego i wyciągnięcie go z ewentualnej opresji - - - (było 50, realizacja +5%): 163 PL

 • Erpegowanie

Odgrywanie – 90% - 209 PL
Granie (atmosfera) – 90% - 209 PL
Wierność Dyscyplinie – 85% - 198 PL
Razem: 616 PL

 • Heroizm

brak

 • Pozostałe

brak

Razem za sesje: 779 PL

 • Finanse

Gotówka na początek sesji: 55 zł\ \ Wydatki: posiłki i karczma - 42 sr
Tygodniowa racja podróżna - 10 sr
Gołąb pocztowy, klatka, zboże - 2 sr
Gotówka aktualnie: 49 zł 6 sr

 • Inne

Karma było: 28. Wydano 0.


Kiaur

 • Cele, ich realizacja:

- Odnalezienie Dagniego i wyciągnięcie go z ewentualnej opresji - - - (było 50, realizacja +5%): 50 PL

 • Erpegowanie

Razem: 0 PL

 • Heroizm

brak

 • Pozostałe

Razem za sesje: 50 PL

 • Finanse

Gotówka na początek sesji: 39 zł, 2 sr
Wydatki: posiłki i karczma - 42 sr
Tygodniowa racja podróżna - 10 sr
Gotówka aktualnie: 34 zł

 • Inne

Karma było: 31. Wydano 0


Sivarius

 • Cele, ich realizacja:

- Odnalezienie Dagniego i wyciągnięcie go z ewentualnej opresji - - - (było 50, realizacja +5%): 60 PL

 • Erpegowanie

Odgrywanie – 85% - 198 PL Granie (atmosfera) – 75% - 175 PL Wierność Dyscyplinie – 90% - 209 PL Razem: 582 PL

 • Heroizm

brak

 • Pozostałe

Razem za sesje: 642 PL

 • Finanse

Gotówka na początek sesji: 22zł 5 sr
Wydatki: posiłki i karczma - 42 sr
Tygodniowa racja podróżna - 10 sr
Gotówka aktualnie: 17 zł 3 sr

 • Inne

Karma było: 26. Wydano 4 pkt, Aktualnie: 22

raporty/raport21032010.txt · ostatnio zmienione: 2012/06/11 09:59 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG