Punkty Legend

Za sesje z 09.12.2016
Pula legend VI - 900 - 2700

1 spełnienie celów sesji (do 1 maksymalnej)
2 Konflikty (różnie)
3 Zdobycie magicznych skarbów (do 1 maksymalnej)
4 indywidualne czyny (do 1 średniej)
5 odgrywanie (bonus do 200 PL)
6 Spełnienie celów przygody (na końcu)

Cele sesji:
Powrót do domu, poznanie nastrojów throalczyków, zawiązanie nowej przygody - ( 1/2 minimalnej puli - 450)

Konflikty:
Brak

Indywidualne czyny:
Gort - historia wjazdu do Behemota dla Grimo Neumani - 300 PL
Dhali - mapa Behemota - 300 PL

Odgrywanie:
Wszyscy, bonus +250PL

Łącznie:
Dhali:450+300+250 = 1000 PL
Gort: 450+300+250 = 1000 PL
Kiro: 450+250 = 700 PL

Karma:
Dhali dostrajanie do figurki Kiro -20, 4 rytuały karmiczne +6×4, -1 mapa behemota Kiro dostrajanie do mapy Dhalego -5, wiedza o zaginionych galeonach -1

Kiro dostroił wątek Mapy Dhalego do 5 poziomu - co daje Dhalemu +5 do Obrony Fizycznej, gdy nosi przedmiot przy sobie.

Dhali dostroił wątek figurki szachowej do 3 poziomu - co daje Kiro +3 do talentu Moc Woli, gdy Kiro nosi przy sobie przedmiot.

raport/raport20161209.txt · ostatnio zmienione: 2017/01/08 11:49 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG