Rzecz o sekretnych stowarzyszeniach Barsawii

Do: gubernatora Kyprosa
Od: generała Ilfaraleka, akarenti Vivane

Po wielu miesiącach żmudnego śledztwa, ostatecznie ukończyliśmy zestawienie raportów o sekretnych stowarzyszeniach jakie działają na terenach Barsawii. Nasze wysiłki skupiliśmy na grupach mogących mieć największy wpływ na nasze interesy. Te najbardziej groźne lub potencjalnie najbardziej użyteczne, opisane są w pierwszej części niniejszej pracy. Wszystkie te raporty, sporządzone osobiście przeze mnie lub akarenti Gendela, bazują na doniesieniach najlepszych agentów i prezentują najbardziej dokładne i aktualne informacje jakimi dysponujemy.

Przez lata, kiedy barsawiański motłoch zmusił nasze siły do wycofania się do Vivane i Powietrznej Przystani, monitorowaliśmy działania naszych wrogów w prowincji, szczególnie królestwa Throalu. Wszystko po to byśmy - gdy przyjdzie czas na odzyskanie Barsawii – wiedzieli możliwie najwięcej o opozycji, której należałoby sprostać. Przy sporządzaniu planów ustanowienia naszej fortecy na Triumfie nad jeziorem Ban, najwyższy gubernator Kanidris i generał-arbiter Andreax (por.: ED1 Therańskie Imperium, str 13) nakazali, byśmy przyspieszyli obserwacje w barsawiańskich miastach i rozszerzyli nasze inwestygacje na wszelkie frakcje czy siły, jakie mogłyby stawić czoła naszym wysiłkom. Oczywiście mieliśmy od lat dedykowanych agentów w większości barsawiańskich miast, wliczając w to królestwo Throalu. Zarazem tez podejrzewaliśmy, że wiele z tych grup – jak tajemne kulty, czy sekretne bractwa – pozostawały poza zasięgiem naszych działań wywiadowczych.

Nasi szpiedzy w największych miastach dostarczali nawet więcej ponad oczekiwane informacje o nowościach i znaczących, lokalnych wydarzeniach. Jednocześnie nie mogli śledzić setek drobnych kultów, czy sekretnych grup, jakie tę zacofaną prowincję, zwały domem. Z uwagi na kluczowe znaczenie wysiłków w odzyskaniu Barsawii, poznanie wszystkiego co możliwe o tych niewielkich frakcjach stało się imperatywem. Pozwoli to określić, czy grupy te mogą zagrozić naszej obecności, a w przyszłości naszym interesom.

Akarenti Gendel przybył do Vivane zaledwie kilka tygodni przed zacumowaniem Triumfa w Powietrznej Przystani. Bazując na informacjach zebranych przez naszych agentów w całej Barsawii, Gendel i ja wybraliśmy cele, które podlegałyby naszym dalszym badaniom. Gdy Triumf przybił do Powietrznej Przystani, Akarenti Gendel zabrał się na pokład, by kontynuować swe badania już nad jeziorem Ban. W czasie naszych inwestygacji koordynowaliśmy i uaktualnialiśmy nasze wysiłki, na ile to było możliwe i niezbędne do osiągnięcia postępu.

Podczas prac, dowiedzieliśmy się o innych grupach wartych atencji Imperium i przydzieliliśmy im agentów, by zebrać raporty. Niektóre grupy, wydające się z początku godne uwagi, okazywały się bez znaczenia. Inne znowuż, które początkowo ignorowaliśmy, okazały się zagrożeniem większym niż sądziliśmy.

Raporty, na których bazuje ten dokument, pochodzą z różnych źródeł i od różnych autorów: mojej osoby, akarenti Gendela, agentów działających na nasze zlecenie, a w jednym przypadku od Azima Keel, naczelnego maga na Triumfie. Wiele, to doniesienia z pierwszej ręki od naszych szpiegów, infiltrujących różne grupy. Niestety, w niektórych przypadkach nasi agenci zostali zdemaskowani i zamordowani, nieliczni porzucili służbę Imperium i przystali do grup, które mieli przeniknąć. Szczęśliwym trafem w tych nielicznych sytuacjach, otrzymaliśmy znaczące informacje od naszych gorliwych wywiadowców, nim ci zdążyli zmienić barwy.

Przygotowując ten dokument, dokonaliśmy znikomych zmian, dodając objaśnienia lub eksplikując okoliczności w jakich dany raport trafił w nasze ręce.

Zapewniam, że nasze wysiłki by monitorować sekretne organizacje Barsawii są stale kontynuowane. Jeśli dowiemy się o jakiejkolwiek nowej grupie zasługującej na uwagę, nie zawahamy się o tym powiadomić ciebie gubernatorze, a także generała Nikara na Triumfie, najwyższego gubernatora Kanidrisa i generała-arbitra Andreaxa.


„Original Earthdawn content copyright © 1993-2009 FASA Corporation, RedBrick Limited. All Rights Reserved. Used without permission. Any use of copyrighted material or trademarks on this site/in this file should not be viewed as a challenge to those copyrights or trademarks.”

ssb/wstep.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/01 16:05 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG