Zarabianie pieniędzy

Dla uproszczenia procesu przyjmujemy dwie opcje, ogólną i szczegółową. Ogólna, to deklaracja pracy w czasie wolnym. Zarabianie pieniędzy zajmuje 6-8 godzin w ciągu każdego dnia.

Kiro

Umiejętność - Leczenie (badanie, diagnoza, zalecenia, bez materiałów/opatrunków) - (2k8 ss)/1 dzień
Głosiciel- Uzdrowienie mocami Garlen - (k10 ss x 3)/per pacjent
Umiejętność - Wiedza (udzielanie informacji, nauczanie, wykłady, warsztaty) - (k8+k6 ss x 10)/5 dni lub /kurs
Umiejętność - artystyczna, rzeźbienie - (2k6 ss x 10)/ 5 dni tworzenia dowolnej rzeźby lub praca zbiorowa
Talent - Rzucanie zaklęć - (k12+k10+k8 ss x 10)/ 5 dni rzucania zaklęć MŻ w celach zarobkowych
Niska Magia - Nasączanie magią kryształów świetlnych - (2k10+ew. karma x 10)/ 5 dni pracy nad utrzymaniem urządzeń
Awansowanie uczniów na krąg - 1500 ss przy grupowym lub 3000 ss przy indywidualnym - około 3 tyg

Dhali

Umiejętność - Wiedza (udzielanie informacji, nauczanie, wykłady, warsztaty) - (2k6 ss x 10)/5 dni lub /kurs
Umiejętność - artystyczna, rzeźbienie - (2k6 ss x 10)/ 5 dni tworzenia dowolnej rzeźby lub praca zbiorowa
Talent - Broń biała (Ochrona karawan, osób) - (k12+2k6 ss x 10)/5 dni pracy
Talent - Tropienie (praca na zamówienie) - (k12+2k6 ss x2)/1 dzień pracy
Niska Magia - Prowadzenie karawan znanym szlakiem - (k10+28 ss x 10)/5 dni pracy
Awansowanie uczniów na krąg - 1500 ss przy grupowym lub 3000 ss przy indywidualnym - około 3 tyg

Gort

Umiejętność - artystyczna, zdobienie runami - (k10 ss x 10)/ 5 dni pracy nad przedmiotem → wzrost poziomu jakości
Talent - Broń biała (Ochrona karawan, osób) - (k12+2k6 ss x 10)/5 dni pracy
Niska Magia - naprawa zbroi - 10% ceny pierwotnej/sztuka
Awansowanie uczniów na krąg - 1500 ss przy grupowym lub 3000 ss przy indywidualnym - około 3 tyg

Arket

Umiejętność - Wiedza o alchemii i eliksirach (nauczanie, wykłady, warsztaty) - (2k6 ss x 10)/ 5dni lub /kurs
Umiejętność - Tatuowanie - (k10 ss)/ tatuaż - 1 dziennie
Umiejętność - Alchemia - (2k8 ss x 10)/ 5 dni pracy w laboratorium
Umiejętność - język Sperethiel (tłumaczenie) - (2k8 ss x 10)/5 dni pracy
Talent - Broń biała (Ochrona karawan, osób) - (2k10 x 10)/5 dni pracy

Zasady szczegółowe, rozgrywane bardziej fabularnie, to celowe tworzenie dóbr i usług, podczas gry. Np. Arket tworzy w swoim laboratorium eliksiry (test Skilla vs trudność, musi mieć komponenty) i oddaje je do Gildii lub sprzedaje na wolnym rynku. Dhali i Kadayen może umówić się na wykonanie kopii map i je sprzedać (test Niskiej Magii/Skilla, wynik moze określać jakość i wpływać na cenę sprzedaży). Kiro, może rozpocząć produkcję magicznych przedmiotów i szukać na nie kupców,lub umówić się ze znanym handlarzem.

news/zarabianie.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/06 11:24 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG