Królestwo Throalu

Dawno temu (za czasów Pierwszego Imperium Thery) Throal był jedynie zarządcą Barsawii. Jednak po zakończeniu Pogromu stan ten uległ zmianie. Krasnoludy dążyły do uzyskania niepodległości oraz starały się realizować hasła równości i sprawiedliwości. Obecnie (1498) Throalem włada król Varulus III, współtwórca kodeksu prawnego (tworzył go wraz z ojcem - królem Varulusem II).

Varulus III przedstawił swoim poddanym nowe prawo tuż przed zakończeniem Pogromu, uznał jednak iż wprowadzić je może dopiero po konsultacji ze swoimi poddanymi. Zwykli ludzie nie zgłosili żadnych wątpliwości dotyczących projektu. Inaczej jednak zachowali się arystokraci - kilku z nich sprzeciwiało się reformie.

Ponieważ nowe prawo przynosiło zmiany, przedstawiciele kilku konserwatywnych stronnictw poczuli się urażeni „odrzuceniem tradycji przez króla”. Zaczęli oni spiskować i próbowali zamordować władcę w celu przejęcia władzy. Bunt śmierci, jak zostały te wydarzenia nazwane sprawił, iż członkowie rodzin opowiadali się po przeciwnych stronach. Varulus uwięził jednak natychmiast sprawców rebelii i rozproszył ich zwolenników. Od tego czasu jego władza jest niezachwiana.

A oto najważniejsze punkty nowego prawa: - „Wszyscy Dawcy Imion są panami swoich dusz i żaden nie ma prawa zniewalać innych” - punkt sprzeciwiający się niewolnictwu. - „Biedny obywatel, który dokonał kradzieży, jest sądzony łagodniej niż bogaty obywatel, który dopuścił się takiego przestępstwa” - koniec faworyzowania bogatych przez prawo. - „Królestwo Throalu jest odpowiedzialne za własność obywateli” - jeśli obywatel Throalu zostanie na terytorium Królestwa okradziony państwo ma obowiązek zastąpić lub odnaleźć skradzioną własność. Sprawia to, że większość pieniędzy Throalu jest inwestowana w straże i wojsko.

Brama Królestwa Throalu znajduje się na południowym stoku Gór Throalskich. Aby dostać się do krasnoludzkiego państwa należy najpierw przejść przez miejscowość Wielki Targ. Do wrót wiedzie szeroki i równy Trakt Królewski, z rozkazu króla Varulusa III utrzymywany w nieskazitelnej czystości. Wejście do Królestwa Throalu składa się z trzech łuków o brzegach pokrytych złotem. Za wejściem znajduje się wysoka na kilkadziesiąt metrów komnata, która stanowi oficjalną bramę do Throalu. W komnacie tej znajduje się także Bazar, na którym posiadający odpowiednie licencje kupcy rozkładają swe stragany. Między stoiskami nieustannie przechadzają się strażnicy, sprawdzający czy każdy z kupców ma pozwolenie na handel. Z Bazaru w głąb góry prowadzi dziewięć wielkich korytarzy. Królestwo leży głęboko pod łańcuchem górskim. Sieć korytarzy i przejść rozciąga się na wiele dni drogi we wszystkich kierunkach świata. W jej obrębie znajduje się mnóstwo wielkich jaskiń i komnat, w których mieszczą się wewnętrzne miasta Throalu.

Obszary mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone do pracy połączone są przez niezliczone, wysokie na trzy i pół metra (i długie tak, że każdym można podróżować przez kilka dni) korytarze. Znajdują się one w starej części Królestwa, która w czasie Pogromu służyła jako kaer. Właśnie w tej części mieszka większość obywateli Królestwa. Ciemności rozświetlają mieniące się lekkim światłem kryształy, które wmurowano w skały.

Wzdłuż niektórych korytarzy umieszczone są grube drewniane drzwi, które prowadzą do mieszkań. Mieszkania w królestwie mają z reguły kilka pokoi. Pozostałe tunele prowadzą do komnat, w których mieszkańcy Królestwa handlują, wyrabiają dobra lub prowadzą badania. Poszczególne piętra połączone są za pomocą długich, wyciosanych w kamieniu schodów. Niektóre półpiętra zostały przekształcone w małe parki, gdzie można odpocząć podróżując, gdyż podróż schodami z jednego piętra na drugie może zająć nawet kilka godzin. W skwerach czasami umieszczane są fontanny z magiczną wodą, odświeżającą osobę, która tej wody skosztuje. Woda jednak traci swe właściwości poza obrębem Królestwa.

Wielka Biblioteka znajdująca się w starej części Throalu to najbardziej kompletny i różnorodny księgozbiór w całej Barsawii. Bibliotekarze Throalu zajmują się zbieraniem ksiąg, map, spisywaniem i uaktualnianiem historii Królestwa. Ich dokumentacja sięga czasów początku Barsawii. Często wynajmują poszukiwaczy przygód w celu sprawdzenia prawdziwości legend. Ponadto Biblioteka raz do roku (w czasie miesięcy sollus i riag) organizuje oficjalny skup dzienników.

Obecnie biblioteką zarządza mistrz komnaty rejestrów Merrox. Po zapłaceniu dwudziestu sztuk srebra za dzień goście mogą korzystać z biblioteki (w cenie pomoc bibliotekarzy, skrybów i uczonych).

Niektóre z tuneli prowadzą do sal, gdzie król wraz ze swoją świtą zarządzają sprawami Throalu i Barsawii. Jest to tak zwane Wewnętrzne Królestwo - najważniejsza część państwa dla każdego Throalczyka. Jest pilnie strzeżone i nie można tam wejść bez oficjalne eskorty.

W skład Wewnętrznego Królestwa wchodzą: - królewska komnata audiencji - sala bankietów - prywatne komnaty króla, jego rodziny i dworu - królewski skarbiec, w którym znajdują się bogactwa Throalu i cenne artefakty magiczne.

Podróżując korytarzami można trafić także do kopalni, w których wydobywa się minerały zarówno te magiczne, jak i te zwykłe. Zyski z górnictwa dzieli między siebie kilka kompanii górniczych.

Najnowszymi budowlami są wybudowane w jaskiniach pod górami masywne miasta. Ich architektura różni się od budowli ze starej części Królestwa i odzwierciedla różnorodność gustów mieszkańców. Ponieważ król Varulus III zaprosił przedstawicieli wszystkich ras do osiedlenia się w Throalu, zadbano o kwaterunek dla napływających gości. W związku z tym krasnoludzcy inżynierowie zaczęli wznosić miasta w pięciu wielkich jaskiniach. światła w takim mieście dostarcza porastający sklepienie groty magiczny mech, oraz rozmieszczone wokół zewnętrznych murów promieniujące subtelnym światłem kryształy kwarcu.

W każdym z takich miast żyje około 25 000 mieszkańców różnych miast. Miastami rządzą baronowie, lub baronowe pochodzący z różnych ras, którzy przyrzekli wierność królowi Varulusowi III. Król decyduje kto po śmierci barona zostanie dziedzicem tytułu i może to być zarówno dziecko barona jak i inna osoba. Do tej pory wybudowano pięć miast: Bethabel, Wishon, Tirtarga, Oshane, Ystane. Miasto Bethabel słynie z ogrodu założonego na platformie obserwacyjne ponad miastem. Do ogrodu prowadzi sześć kamiennych chodników.

W budowie są już dwa kolejne miasta: Hustane i Valvria. Jednak nikt tam na razie nie mieszka i przypominają one opuszczone kaery.

Prawo Throalu

W Throalu prawo podzielone jest na trzy sekcje:
- Naruszenie (drobne przewinienia wobec przepisów regulujących życie typu zakłócanie porządku czy produkcja zbyt dużej ilości śmieci)
- Występek (przewinienia takie jak oszukiwanie w handlu, uczestnictwo w bójce)
- Przestępstwo (poważne przewinienia takie jak morderstwo, niewolnictwo, napad, włamania)

Pierwszy przypadek może być karany jedynie grzywną. W innych przypadkach różne kary są brane pod uwagę, od chłosty, więzienia (rzadko, w Throalu nie lubią długo trzymać w więzieniu), wystawienia w klatce przy Wielkim Bazarze (do miesiąca), praca na rzecz królestwa…

Bogaci są w Throalskim prawie surowiej traktowani niż biedni.

Jeżeli chodzi o wykonywanie prawa. Tym zajmuje się w większości Królewska Straż (Royal Guards). To oni zajmują się badaniem spraw wszystkich trzech rodzajów przewinień. W przypadku Naruszenia oficerowie Królewskiej Straży mają od razu prawo orzekać o winie lub niewinności. W przypadku pozostałych dwóch przewinień, wyrok wydają odpowiedni urzędnicy administracyjno-sądowi. Odbywa się proces, z mozliwością wynajęcia profesjonalnych prawników.

Źródła
Barsawia
Throal: The Dwarf Kingdom

miejsca/throal.txt · ostatnio zmienione: 2018/05/03 16:45 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG