Dzielnica Biharj w Urupie

Dzielnica Bihar zajmuje wnętrza klifu wznoszącego się wiele metrów nad Urupą od zachodu. Aż do 50 metrów w górę wiodą wąskie schodki wycięte w skale, do wejść na różnych poziomach. Zewnętrznych schodów są 4 linie. Stopnie przygotowano na krasnoludzki wymiar, więc wędrówka w górę sprawia innym rasom ogromne problemy i jest męcząca.

Przed Pogromem była tu placówka krasnoludów nadzorujących tę część Barsawii dla Theran. Przygotowano tu również niewielki kaer w samym klifie, obecnie służy on jako ogromne przestrzenie magazynowe, dla rodów kupieckich zamieszkujących Biharj. Większość mieszkańców trudni się handlem, choć można tu znaleźć wybitnych rzemieślników: kamieniarzy i murarzy. W najniższych poziomach klifu, pod byłym kaerem, znajdują się szyby i wyrobiska górnicze. Cech górniczy z Biharj wraz z Cechem odlewniczym prowadzą tu intensywne prace. Kopalnie żelaza, miedzi i srebra z każdym rokiem pogłębiają i poszerzają swoje korytarze.

Ze średniego poziomu, kilka tuneli wiedzie poza miasto, na odległość ponad 4 mil. Prowadzą one na północ, poza obręb miasta, gdzie ulokowała się faktoria górnicza.

Huty, gdzie wytapia się wydobytą rudę, ulokowane są na najwyższych poziomach ze względów na ułatwioną wentylację. Od roku 1479TH edykt Rady Miasta zabrania członkom gildii pracować w okres zachodnich wiatrów, gdyż mnóstwo sadzy spadało na miasto.

Znani mieszkańcy

Jorge Werwisle - bogaty kupiec i Rajca Biharj, członek Rady Miasta
Othadon Amebrik - głosiciel Mynbruje, były rajca i Głowa Rady Urupy w latach 1494 - 1498 TH, najwyższy sędzia Urupy
Rollimus Amebrik - wnuk cioteczny Othadona, mówca i głosiciel Chorrolisa, rajca z Biharj, od 1498 TH pomocnik radnego Jorge
Vorelian Skuug - Zbrojmistrz IX Kręgu, członek Kuźni Mongura i prawa ręka sędziwego mistrza
Jeronimo Zack - wiceprzewodniczący Gildii górników
Emeric - Mistrz Żywiołów VI K, mistrz Gildii Magów z Urupy

miejsca/biharj.txt · ostatnio zmienione: 2018/05/03 15:48 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG