Action disabled: revisions
Amulet magiczny - Agithys Amulet Pewności

Ten amulet został znaleziony podczas wyprawy do Kaeru Szpon w połowie miesiąca Doddul 1498 TH. Amulet to mosiężna blaszka o trójkątnej formie. W każdym narożniku nawiercono otwór przez który przewleczone jest złociste kółeczko wykonane z orichalkowego drutu.
W powierzchnię amuletu wtopiono kryształki ciemnogranatowego minerału, które układają się w zawiły, magiczny symbol.

Amulet został oddany do zbadania Gildii Magów z Urupy. Trubadur współpracujący z Gildią (Omoo z Nehem), zajmował się przedmiotem przez tydzień i zbadał jego wzorzec. Wedle jego wiedzy, amulet ma 4 poziomy dostrojenia i nie jest związane z nim wykonanie jakiegokolwiek czynu. Jest to magiczny przedmiot wątkowy.

Kiaur intuicyjnie czuł, że ten amulet jest związany z Amuletem Śmiałości Eerdoth. Skupił się więc na poszukiwaniu informacji o opowieściach dotyczących czynów Dunkana i Worbila. Po miesiącu studiowania ksiąg zyskał pewność, że badany amulet nosi imię Agithys Amulet Pewności. Co więcej udało mu się odkryć, fakt, że zarówno Eerdoth jak i Agithys zostały stworzone przez jednego mistrza, który nie był wietrzniakiem, tylko elfickim Zbrojmistrzem/Trubadurem. Oba amulety miały identyczne właściwości.

Maksymalna liczba wątków: 2
Obrona magiczna: 13

1 poziom dostrojenia
Koszt:200
1 Tajnik:
Wskazówka:
- Ile poziomów wątka zawiera przedmiot? (4 poziomy)
- Czy wiąże się z nim wykonanie jakiegoś czynu? (Nie)
Wiedza:
- Imię przedmiotu (Agithys Amulet Pewności)
Efekt: Obrona Społeczna +1

2 poziom dostrojenia
Koszt:300
Tajnik: Brak
Efekt: Obrona Społeczna +2

3 poziom dostrojenia
Koszt:500
2 Tajnik:
Wskazówka:
- Należy poznać Imię twórcy amuletu
Wiedza:
- Imię twórcy amuletu(imię należy poznać oddając się poszukiwaniom i badaniom) (Nieznane)
Efekt: jest związany z odpornością na zaklęcia

4 poziom dostrojenia
Koszt:800
Tajnik: brak
Efekt: jest związany z odpornością na zaklęcia

przedmioty/amulet4.txt · ostatnio zmienione: 2012/06/11 19:49 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG