Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
kampania_2014:interludium_ii [2019/10/11 16:40]
gerion
kampania_2014:interludium_ii [2019/10/13 13:48] (aktualna)
gerion
Linia 86: Linia 86:
  
 Poszli za królewskim urzędnikiem. Ten zaprowadził ich do większej komnaty i usadził przy stole. “Najbliższa rodzina zmarłego Fagaela Anawari jak mniemam.” bardziej stwierdził niż zapytał. “W obliczu majestatu Nedena I Avalusa, jako starszy trybunału prawnego miasta Yistane, ufundowanego z łaski króla Varulusa III, mam obowiązek odczytać i wprowadzić w życie ostatnią wolę Fagaela Anawari, obywatela miasta Yistane. Po odczytaniu jego testamentu oznajmuję co obowiązuje:\\  Poszli za królewskim urzędnikiem. Ten zaprowadził ich do większej komnaty i usadził przy stole. “Najbliższa rodzina zmarłego Fagaela Anawari jak mniemam.” bardziej stwierdził niż zapytał. “W obliczu majestatu Nedena I Avalusa, jako starszy trybunału prawnego miasta Yistane, ufundowanego z łaski króla Varulusa III, mam obowiązek odczytać i wprowadzić w życie ostatnią wolę Fagaela Anawari, obywatela miasta Yistane. Po odczytaniu jego testamentu oznajmuję co obowiązuje:\\ 
-Cały majątek ruchomy, zakład rzemieślniczy, pracowników, kontrakty i zobowiązania przenosze z dniem dzisiejszym na jedynego prawowitego syna Fagaela, Finwisa Anawari.” Zaskoczona Wershalija spojrzała na brata. Krasnolud kontynuował: “Majątek nieruchomy w postaci kamienicy położonej przy ulicy Jasnej, pod numerem przenoszę takoż na obecnego tu Finwisa Anawari. Z zastrzeżeniem, że musi on zostawić do dyspozycji pomieszczenia do pracy, odpoczynku i wypoczynku, dla prawowitej córki Wershaliji Anawari, jak i przysposobionego syna Dhalego Dermula. Wedle własnego uznania. \\ +Cały majątek ruchomy, zakład rzemieślniczy, pracowników, kontrakty i zobowiązania przenosze z dniem dzisiejszym na jedynego prawowitego syna Fagaela, Finwisa Anawari.” Zaskoczona Wershalija spojrzała na brata. Krasnolud kontynuował: “Majątek nieruchomy w postaci kamienicy położonej przy alei Kupieckiej, pod numerem 190 przenoszę takoż na obecnego tu Finwisa Anawari. Z zastrzeżeniem, że musi on zostawić do dyspozycji pomieszczenia do pracy, odpoczynku i wypoczynku, dla prawowitej córki Wershaliji Anawari, jak i przysposobionego syna Dhalego Dermula. Wedle własnego uznania. \\ 
 Papiery wartościowe w aktualnej wartości 5 tysięcy złotych brazów, przepisuję po połowie na córki prawowite Wershaliję i Irajanę Anawari, zamężną z Aghito Sandrosem. Córce przybranej Nekadzie Dermul, zamężnej z Anzelmem Lemchat, zapisuję weksle dłużne korony Throalu w kwocie 2 tysięcy brazów. Wolą zmarłego było też ujawnienie pochodzenia przybranych dzieci. Halmanus Szczodry zgodnie z wyznaniem małżonki zmarłego miał być ojcem Dhalego Dermula. Urząd magistratu nie wszczął postępowania o udowodnienie z racji braku wniosków i formalnego przedawnienia. Ojcem Nekady Dermul zgodnie z wyznaniem małżonki zmarłego miał być Kalistos de Gawarde z Travaru. Ujawnienie jest ostatnią wolą zmarłego i nie było formalnie uzgodnione z małżonką, z powodu jej porzucenia rodziny. \\  Papiery wartościowe w aktualnej wartości 5 tysięcy złotych brazów, przepisuję po połowie na córki prawowite Wershaliję i Irajanę Anawari, zamężną z Aghito Sandrosem. Córce przybranej Nekadzie Dermul, zamężnej z Anzelmem Lemchat, zapisuję weksle dłużne korony Throalu w kwocie 2 tysięcy brazów. Wolą zmarłego było też ujawnienie pochodzenia przybranych dzieci. Halmanus Szczodry zgodnie z wyznaniem małżonki zmarłego miał być ojcem Dhalego Dermula. Urząd magistratu nie wszczął postępowania o udowodnienie z racji braku wniosków i formalnego przedawnienia. Ojcem Nekady Dermul zgodnie z wyznaniem małżonki zmarłego miał być Kalistos de Gawarde z Travaru. Ujawnienie jest ostatnią wolą zmarłego i nie było formalnie uzgodnione z małżonką, z powodu jej porzucenia rodziny. \\ 
 Rzeczy osobiste zmarłego, zgodnie z jego wolą zostaną przekazane do IX Olzimu Garlen.” - krasnolud przestał odczytywać pergamin, wyprostował się w fotelu i spojrzał na nich jasnymi, wodnistymi oczami. “Czy ktoś z obecnych wnosi jakieś protesty?” Zapadła cisza. Wszystkich zamurowało. Rzeczy osobiste zmarłego, zgodnie z jego wolą zostaną przekazane do IX Olzimu Garlen.” - krasnolud przestał odczytywać pergamin, wyprostował się w fotelu i spojrzał na nich jasnymi, wodnistymi oczami. “Czy ktoś z obecnych wnosi jakieś protesty?” Zapadła cisza. Wszystkich zamurowało.
kampania_2014/interludium_ii.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/13 13:48 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG